İdari Kadro

Suna TAÇALAN
Fakülte Sekreteri
Tel: 0216 333 33 04
E-Posta: suna.tacalan@tau.edu.tr

Kevser YAZAR ATALAY
Bilgisayar İşletmeni
Tel: 0216 333 33 08
E-Posta: yazar@tau.edu.tr

Aydın YOLCU
Teknisyen
Tel: 0216 333 33 09
E-Posta: yolcu@tau.edu.tr

Güler ALIRAVCI
Memur
Tel: 0216 333 33 06
E-Posta: aliravci@tau.edu.tr

Öğr. Gör. Ceren METE
Tel:0216 333 33 00
E-Posta: ceren.mete@tau.edu.tr

Anıl ERFİDAN
Hizmetli
Tel: 0216 333 33 36
E-Posta: anil.erfidan@tau.edu.tr

Ebru DÜNDAR
Memur
Tel: 0216 333 33 10
E-Posta: ebru.dundar@tau.edu.tr