announcement.empty

Dekanın Mesajı

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2014 yılında kuruluşu onaylanan Fen Fakültesi, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından bu yana % 100 Almanca dilindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini Malzeme Bilimi ve Teknolojileri ve izleyen yıllarda Moleküler Biyoteknoloji ve Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümlerinde sürekli yükselen ve gelişen bir hız ve ivme devam ettirmektedir. Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü 02.09.2021 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde ilk mezunlarını vermiştir. Ayrıca aynı yıl içerisinde TAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı öğrenci alımına başlamış, diğer bölümlerin lisansüstü program açma çalışmaları da hızla devam etmektedir.

Türk-Alman Üniversitesinin de misyon ve vizyonu çerçevesinde, Almanya ile işbirliği içerisinde Fen Fakültesi bünyesindeki temel bilimler ve teknoloji alanlarındaki çalışmaları Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile bir arada disiplinlerarası bir platforma taşımak ve bu çerçevede özgün araştırma projeleri ile yerel-küresel sektörün ihtiyaç ve sorunlarına yanıt veren gerekli bilgi birikimine sahip insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TAÜ Almanya’da üniversiteyi desteklemek için oluşturulmuş özel bir üniversiteler konsorsiyumu ile birlikte çalışmaktadır. Bu konsorsiyumda Fen Fakültesinin sorumlusu Potsdam Üniversitesi’dir. Uygulanan model içerisinde Alman Üniversiteler Konsorsiyumu, Üniversitede olduğu gibi Fakülte içerisinde de bir Fakülte Koordinatörü ve benzer şekilde bölümlerde de bölüm koordinatörleri ile temsil edilmektedir. Bu model, üniversitenin uluslararası niteliğini dikkate alan ve akademik kararların karşılıklı iş birliği kapsamında ele alındığı bir modeldir.

Başarılı öğrencilere, kursların ortak kurumu olan Alman üniversitelerinde geçici olarak öğrenim görme fırsatı verilmektedir. Fakültenin Potsdam Üniversitesi, TU Chemnitz, TU Darmstadt, TU Berlin, TU Braunschweig ve Helmholtz Zentrum Berlin ile akademik işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. İşbirliği yapılan üniversiteler ve araştırma merkezleri, yurt dışından öğretim üyeleri göndererek, yaz okulları, öğrenci değişim programları, çift diploma ve ortak proje imkanları ile fakülteyi bölüm ve müfredat oluşturmada desteklemektedir. Her bölümde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde ders verebilen ve akademik faaliyetlerde bulunan öğretim üyeleri ve elemanları bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde verilen derslerin yürütülmesi sorumluluğu % 30 oranında Almanya’daki partner üniversitelerin öğretim üyeleri ve elemanlarınca üstlenilmiş bulunmaktadır.

Fakülte akademik kadrosu kendi alanlarında uzman ve disiplinler arası çalışmaya yatkın öğretim üyeleri ve elemanlarından oluşmaktadır. Türkiye’nin ve Almanya’nın seçkin üniversitelerinden mezun akademik personel malzeme, metalürji, polimer, enerji depolama, biyoenformatik, moleküler biyoloji ve moleküler modelleme gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok nitelikli bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca, Fakülte öğretim üyeleri ve elemanları disiplinlerarası bilimsel endüstriyel ilişkilerin ön plana çıkarıldığı ve Üniversitemizin kurucu ortağı olduğu Dijitalpark Teknokent bünyesinde ulusal ve uluslararası destekli çok sayıda proje yürütmekte ve Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezinin kuruluşu ve işleyişini sürdürmektedir.
 

Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN
Dekan

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

Fakülte Hakkında

Üniversitemizin ilk kurulan akademik birimlerinden biri olan Fen Fakültesi, temel bilimler ve teknoloji alanlarındaki araştırmalarına ek olarak, disiplinlerarası ve özgün araştırma projeleri sayesinde yerel-küresel sektörün ihtiyaç ve sorunlarına yanıt veren, insan ve çevre odaklı, yenilikçi çözümlerin adresi olmayı hedeflemektedir.