Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Dekanın Mesajı

Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi, misyon ve vizyonu çerçevesinde, bünyesindeki temel bilimler ve teknoloji alanlarındaki çalışmaları Mühendislik ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile bir arada disiplinlerarası bir platforma taşımak ve bu çerçevede özgün araştırma projeleri ile yerel-küresel sektörün ihtiyaç ve sorunlarına yanıt veren gerekli bilgi birikimine sahip insan kaynağını yetiştirmek amacı ile 2014 yılında kurulmuştur. 16.04.2014 tarihinde yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Fen Fakültesinde; Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Moleküler Biyoteknoloji ve Enerji Bilimi ve Teknolojileri olmak üzere üç bölümün açılması uygun bulunmuştur.

Üniversitemiz Almanya’da Türk-Alman Üniversitesi’ni desteklemek için oluşturulmuş özel bir üniversiteler konsorsiyumu ile birlikte çalışmaktadır. Bu konsorsiyumda Fen Fakültesinin sorumlusu Potsdam Üniversitesi’dir. Uygulanan model içerisinde Alman Üniversiteler Konsorsiyumu, Üniversitede olduğu gibi Fakülte içerisinde de bir Fakülte Koordinatörü ve benzer şekilde bölümlerde de bölüm koordinatörleri ile temsil edilmektedir. Bu model, üniversitenin uluslararası niteliğini dikkate alan ve akademik kararların karşılıklı iş birliği kapsamında ele alındığı bir modeldir. Eğitim dilimizin Almanca olması nedeniyle kadroya aldığımız öğretim üyelerimizin tümü Almancaya ders verebilecek düzeyde ve İngilizceye de akademik çalışmalar yapabilecek düzeyde hakimdir. Öğretim üyesi sayımız düzenli olarak artmakta ve Fakültemiz bünyesinde verilen derslerin yürütülmesi sorumluluğu 1/3 oranında Alman tarafınca üstlenilmiş bulunmaktadır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı'nda ilk öğrencilerini Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü'ne alan fakültemiz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibarı ile Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü’nde birinci ve ikinci sınıf, Moleküler Biyoteknoloji Bölümü’nde ise birinci sınıf düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde yer alan Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, akademik kadrosunu genişletme aşamasında olup henüz lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamamıştır.

Fakültemiz akademik kadrosu alanlarında uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Türkiye’nin ve Almanya’nın seçkin üniversitelerinden mezun akademik personelimiz metalürji, polimer, enerji depolama, biyoenformatik, moleküler biyoloji ve moleküler modelleme gibi farklı alanlarda disiplinler arası bilimsel çalışmaları yürütmektedir.
 

Prof. Dr. Halil AKKANAT
Dekan (Uhde)

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

Fakülte Hakkında

Üniversitemizin ilk kurulan akademik birimlerinden biri olan Fen Fakültesi, temel bilimler ve teknoloji alanlarındaki araştırmalarına ek olarak, disiplinlerarası ve özgün araştırma projeleri sayesinde yerel-küresel sektörün ihtiyaç ve sorunlarına yanıt veren, insan ve çevre odaklı, yenilikçi çözümlerin adresi olmayı hedeflemektedir.