Yönetim

DEKAN V.
Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN

DEKAN YARDIMCILARI
Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay ELİBOL

FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Florian Schweigert (Potsdam Üniversitesi)

FAKÜLTE SEKRETERİ V.
Harun ÇINAR


FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN Dekan V.
Doç. Dr. Şahin UYAVER Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Orkide COŞKUNER WEBER Moleküler Biyoteknoloji Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay ELİBOL Fen Fakültesi Öğretim Üyesi


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN Dekan V.
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mukden UĞUR Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şahin UYAVER Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağatay ELİBOL Fen Fakültesi Öğretim Üyesi